Sabadell Diversa

Mostra audiovisual de la diversitat de persones que fem i som Sabadell. Aquest és un dels 4 vídeos realitzats per a l’Ajuntament de Sabadell en el marc del Mescla’t 2020 per reivindicar valors com la diversitat i la interculturalitat.

Projectes relacionats

Saber-ho és VIHda

Municipalisme Trans*

Translaboral

error: