Memòria Actua Vallès

Cada any Actua Vallès fa un recull de totes les seves accions, l’any 2019 desde Filigrana, vam fer el disseny d’una infografia que recollia totes les dades de participació en els diferents àmbits d’actuació i de les dades econòmiques. Tot això es va plasmar en un díptic desplegable que acabava tenint forma de póster.

Es pot consultar amb més detall a la web d’Actua Vallès. 

Projectes relacionats

Viver Tres Turons

Empordana’t

error: