Dades d’identificació

Filigrana Produccions 360, SCCL, CIF F67034165, amb seu social a carretera Barcelona núm. 33 1r 1a de Sabadell i inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya 14912.
Telèfon: 645 290 107
e-mail: info@filigranaproduccions.com
web: https://filigranaproduccions.com/

Condicions generals d’ús

La navegació i la utilització dels serveis del portal web suposen l’acceptació com a usuària i sense reserves de cap tipus del les condicions previstes en el present avís legal.

Vigència de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització, s’exposen amb finalitats informatives i com a base precontractual, llevat que s’indiqui el contrari.

Filigrana Produccions 360, SCCL, es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, i la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Propietat intel·lectual o industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat exclusiva de Filigrana Produccions 360, SCCL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

Respecte les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer a la web, Filigrana Produccions 360, SCCL, reconeix a favor de les seves titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al web, l’existència de drets sobre les mateixes.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Responsabilitats

Filigrana Produccions 360, SCCL, rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per Filigrana Produccions 360, SCCL, i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, Filigrana Produccions 360, SCCL, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Al posar a disposició de la usuària aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no podem garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web, de l’absència de virus o altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en sistema de la usuària, pel que la usuària assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de Filigrana Produccions 360, SCCL, per qualsevol d’aquests danys.

La usuària té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, Filigrana Produccions 360, SCCL, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l’autorització escrita de Filigrana Produccions 360, SCCL.

Tota aquella usuària o tercera que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus de link o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web de Filigrana Produccions 360, SCCL, o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a Filigrana Produccions 360, SCCL, i obtenir la corresponent autorització.

Data darrera actualització: 14/02/2019